29.9.10

PERANAN FASILINUS

Peranan FasiLINUS ini telah dibaca dan dinyatakan secara terperinci oleh Encik Mohd Nor bin A.Ghani, Ketua Sektor Pengurusan Akademik, JPNJ pada 24 September 2010 di Bilik Mesyuarat Ibnu Sina, SMK Tinggi Kluang semasa Mesyuarat Pengurusan FasiLINUS Negeri Johor.
 1. Memastikan segala maklumat berkaitan Program LINUS sampai peringkat pelaksanaan di sekolah(contohnya melalui taklimat, edaran maklumat, email dan SMS)
 2. Menjalan dan menyelaras latihan-latihan 'on-site' bagi guru LINUS (micro teaching dalam kalangan guru-guru LINUS-dilaksanakan di peringkat sekolah/zon, bengkel modul LINUS dilaksanakan secara bersiri- mempertingkatkan penguasaan guru LINUS terhadap sesuatu modul, membina bahan bantu mengajar untuk guna sama- meningkatkan inovasi dan kreativiti serta kepelbagaian BBM= FASILINUS bina BBM untuk membimbing guru LINUS mengikut situasi sekolah)
 3. Membantu pihak sekolah secara langsung dalam merangka tindakan susulan berdasarkan masalah yang dikenal pasti dalam proses pengajaran dan pembelajaran (perbincangan bersama guru LINUS, menentukan pendekatan atau penggunaan modul yang bersesuaian untuk murid yang telah dikenal pasti).
 4. Membimbing dan memantau pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran LINUS di sekolah (FasiLINUS akan bersama-sama dengan guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas).
 5. Memantau pelaksanaan LINUS (sistem fail, data murid LINUS, BBM, pengajaran dan pembelajaran)
 6. Memberi motivasi dan sokongan
 7. Mengumpul dan menganalisis data (keputusan Saringan 1,2 dan 3, data guru LINUS)
 8. Bekerjasama dengan Guru Pemulihan Khas untuk membantu murid yang dikategorikan sebagai murid LINUS Pemulihan.
 9. Mengesan sejauh mana sekolah dapat mengurus pelaksanaan program LINUS.
 10. Membantu dan membimbing pihak sekolah menyediakan pelan tindakan program LINUS.
 11. Menilai keberkesanan program LINUS terhadap pembelajaran murid.
 12. Menetapkan sasaran pengurangan bilangan murid LINUS selepas setiap saringan di sesebuah sekolah. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan