19.11.09

DEFINISI LITERASI

Definisi asas literasi adalah 'kebolehan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah (dengan menggunakan kata hubung 'dan' serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian.