1.3.11

MERUJUK SURAT SIARAN

Pelbagai situasi dan isu ditimbulkan dalam pelaksanaan program LINUS. Untuk mengelak pelbagai spekulasi yang dibicarakan menjadi lebih hangat, eloklah kita kembali kepada surat pekeliling atau surat siaran yang telah dikeluarkan oleh pihak KPM.
Buka fail induk LINUS dan baca surat-surat ini :

1. Surat Siaran Pelaksanaan Program LINUS di Sekolah Rendah
    Rujukan : KP(BPK)400-32/6Jld.3(61) bertarikh 22 April 2010

2. Surat Siaran Peranan Guru Pemulihan Khas Dalam Pelaksanaan Program LINUS
    Rujukan : KPM.BPKHAS.300-2/2/12 bertarikh 4 Ogos 2010

Rujuk juga kepada FasiLINUS bagi mendapatkan maklumat terkini.